Empastament

L’empastament dental és un tractament odontològic que s’utilitza per a la remoció o eliminació d’una càries.

 

La tècnica que utilitzem per la realització de l’empastament consisteix en la neteja de la cavitat resultant d’una càries i el reblert posterior d’aquesta cavitat amb el material adequat.

 

En el nostre centre utilitzem resines compostes per a la realització del empastament dental perquè les seves propietats mecàniques i sobretot estètiques (color) són superiors a les de l’amalgama de plata.

 

Sol.licitar Informació
Empaste